efiziv@efiziv.co.il

 עונת ההרצאות הסתיימה
הדף הזה בהכנות לקראת עדכון
עונת ההרצאות הבאה
עם סיום העדכונים
תישלח הודעה מסודרת
תודה וסליחה

 
חיפה והצפון
 
 
המוסד המארגן
מקום
מספר הרצאות
 
הנושא
יום ושעה
תאריך התחלה
טלפון להרשמה
 
 מוזיאון חיפה
 
 
מוזיאון טיקוטין
 
 
8
 
 
שנתי
 
 
ימי רביעי
1030-1200
אחת
  לחודש               
 
 
2.11.16
 
 

 
04-8383554
       
 בית אבא חושי

 
חיפה
 
 
8
 
 

 
 שנתי 
 

ימי שני
1000-1130
אחת לחודש

 
7.11.16
 

 
04-8227850

מרכז ההנצחה טבעון

 


טבעון בית יד לבנים


8


שנתי


הנצרות בראי האמנות

ימי רביעי
1030-1200
אחת לחודש 
       


9.11.16


    04-
9835506

 

 
בית נגלר

 
קריית חיים


 
 

 
 שנתי
 
 
 
 ימי חמישי
12:00 - 10:30
 10.11.16
 
 
 

 
04-8724694
 
 
איזור המרכז והשפלה
 
 
 
 

המוסד המארגן
 

מקום

מספר ההרצאות
 
הנושא

יום ושעה

תאריך התחלה

טלפון להרשמה


זמן אשכול


סינמה סיטי
גלילות 8

סמסטר     א'

השמות הגדולים של האמנות

ימי חמישי 1030-1200 כל שבועיים3.11.16
1-700-50-41-41

זמן אשכול

סינמה סיטי גלילות


8

סמסטר ב'


 

טעימות של אמנות
ימי חמישי 1030-1200 כל שבועיים

2.3.17

1-700
50-41-41

זמן אשכול

סינמה סיטי גלילות


   8

 סמסטר ב'

 

ימי שלישי 1900-2030 כל שבועיים


7.3.17

1-700
50-41-41

קרית אונו

הקתדרה העממית


        6
 


    שנתי

מוזיאונים מהכורסא
תכנית חדשה


ימי שני
1000-1130

 

21.11.16


03-5354290גני תקוה


מרכז הבמה

 8


שנתי


הדרום הקסום של איטליה

ימי שלישי 1830-2000
אחת לחודש15.11.16
03-7375777


חולון


מדיטק


8שנתיהמיתולוגיה היוונית בראי האמנות

ימי ראשון
1830-2000
אחת לחודש 30.10.16

 


03-5021552נתניה

 

המכללה ללימודים לא פורמליים


6


שנתי

ימי שני 1100- 1230


14.11.1609-8614799

כפר סבא

 

בית תרבות רחוב גאולה


8

סמסטר א'

תולדות האמנות - העת העתיקה וימי הביניים

ימי חמישי
1900-2030
אחת לשבועיים

 3.11.16


09
7649303-4כפר סבא

בית תרבות רחוב גאולה


8


סמסטר ב'

תולדות האמנות בתקופת הרנסנס
ימי חמישי
1900-2030
כל שבועיים


2.3.17

09
7649303-4

תל – אביב
 
 
המוסד המארגן
מקום
מספר הרצאות
 
הנושא
יום ושעה
תאריך התחלה
טלפון להרשמה
 
מכללת השחר

 


סינמטק תל אביב10


סמסטר ב'ימי ראשון 1130-1300
כל שבוע5.3.1703-5232907בית אריאלהבית ברודט
10סמסטר א'


 

ימי שלישי, כל שבוע, בשעה 1130
21.11.17
03-6910146בית אריאלהבית ברודט
10
סמסטר ב'


האב, האמנות ורוח הקודש
(הצופן הנוצרי באמנות)
 


ימי שלישי, כל שבוע, בשעה 1130
27.2.18
03-6910146
 
 
 
 
 
 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il