המוזיאונים המרתקים ביותר בעולם

פרטי ההרצאה:

מרכז הבמה גני תקווה
שלישי
https://habama.smarticket.co.il/%D7%93_%D7%A8_%D7%90%D7%A4%D7%99_%D7%96%D7%99%D7%95_%7C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8_%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D