גדולי הבארוק ברומא

פרטי ההרצאה:

הקתדרה קרית אונו
20/06/2022
12:15
שני
ניתן לקבל פרטים דרכי
גדולי הבארוק ברומא
הכרת שלושת האמנים המחוללים את סגנון הבארוק - ברניני בפיסול, קאראואג'יו בציור ובורומיני באדריכלות