סמינר פירנצה יוני 2022

משפחת מדיצ'י הותירה לעולם את כל נכסיה התרבותיים. נבקר בפירנצה ונתוודע לכל שכיות החמדה
הנפלאים. סמינר תרבות ואמנות בפירנצה מהווה שיא מרגש לכל שוחר תרבות ואמנות. בפירנצה, בה
נתגורר במלון במרכז העיר, נסייר באופן יסודי במוזיאונים הרבים של העיר, נלמד לראות את יצירות
האמנות הנמצאות בכיכרות וברחובות, נסייר בכנסיות בהן יצירות אמנות של גדולי האמנים ונחוש את
קצבה של העיר.