ספרות כללית על תולדות האמנות בתקופה

אבי-יונה, מיכאלתולדות האמנות הקלאסיתמוסד ביאליק, ירושלים, 1969
בהר"ל, דרורההאמנות היוונית העתיקההאוניברסיטה פתוחה, תל אביב, 1986
ג'יימס, פאולהתרבות רומא העתיקהשכטר, מליעופרים הוצאה לאור, כפר מונש,1999
הלר ערגה, עורכתחיי הרומאיםהלר ערגהספרית מעריב, אור יהודה, 1998
כנען-קדר, נוריתתחייתו של הפיסול המונומנטלי באירופה
הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2002
כץ, קרלהתנ"ך והאמנותמוזיאון ישראל, ירושלים, תשכ"ה
כשר אריה ו- ויצטום אליעזרהורדוס מלך רודף ורדוףהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה והוצאת כתר, ירושלים, 2007
נרקיס, ב.אמנות ימי הבינייםהאוניברסיטה העברית, ירושלים, תשמ"ו
סבג, רחלאמנות יהודית בימי הבינייםמשרד החינוך והתרבות,ירושלים, התש"ן
פורקיס, ג'וןתרבות יוון העתיקהשכטר, מליעופרים הוצאה לאור, כפר מונש,1999
קונטי, פלאביואמנות גותיתבסוק, עידוהוצאת דביר, תל אביב, 1992
שימרון, בנימיןהתרבות הקלאסית: שער להכרת תרבות יוון ורומאאוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 1993
Ekdotike Athenon S.A., Athens, 1980The AcropolisAndronicos, Manolis
The British Library Board, London, 1985Books of HoursBackhouse, Janet
Thames and Hudson Ltd., London, 1985Athenian Red Figure Vases- The archaic period
Boardman, John
Thames and Hudson Ltd., London, 1985Athenian Black Figure VasesBoardman, John
Penguin Books Ltd., Middlesex, 1986Greek sculpture- The classical period
Boardman, John
Oxford University Press, Oxford, 1987The Oxford history of the classical world
Boardman, John, Griffin Jasper & Murray Oswyn
Oxford University Press, Oxford, 1988Greece and the Hellenistic World
Boardman, John, Griffin Jasper & Murray Oswyn
Thames and Hudson Ltd., London, 1974Greek sculpture- The classical period
Boardman, John
Thames and Hudson Inc., NY, 1985Greek ArtBoardman, John
Thames and Hudson Inc., NY, 1985Greek sculpture- The classical period
Boardman, John
Frances Lincoln Limited, London, 1998The Illustrated Age of Fable
Bulfinch, Thomas
A Turizm Yayinlari Ltd., Istanbul, 1993PergamumCimok, Fatih
Benedikt Taschen Verlag GmbH, Koln, 1996Sculpture: The great art of the middle ages from the fifth century to the fifteenth century
Duby Georges, Barral I Altet, Xavier & Guillot de Suduiraut Sophie
Yale University Press, New Haven, 1986Art and Beauty in the Middle Ages
Eco, Umberto
Penguin books Ltd., Middlesex,1987The art and Architecture of Islam 650-1250
Ettinghausen Richard & Grabar Oleg
Michael Toubis Publications S.A., Attica, 2003Prominent Greeks of AntiquityGeorgios, Papadogeorgos
5 Odos Razieri- AthensGreece
Gouvoussis, K. , ed.
British Museum Press, London, 1993Sex or Symbol? Erotic Images of Greece and Rome
Johns, Catherine
Hellenic National Tourism Organization, Athens, 2000GreeceKardasis, Vassilis, ed.
Thames and Hudson Ltd., London, 1969Les Très Riches Heures du Duc de BerryLongnon, Jean & Cazelles, Raymond
Thames and Hudson Ltd, London, 1986Gothic artMartindale, Andrew
Thames and Hudson Ltd., London, 1994The book of Kells: an illustrated introduction to the manuscript in trinity college Dublin
Meehan, Bernard
Muses Publishers, Athens, 1997Ancient GreeceMuses Publishers
Cambridge University Press, Cambridge, 1987Art in the Hellenistic Age
Pollitt, J.J.
Paidon Press Limited, Oxford, 1959A handbook of Greek Art
Richter, Gisela
Cambridge University Press, Cambridge, 1985A shorter History of Greek Art
Robertson, Martin
Christian Eilers Publishers, Copenhagen, 2000The Bayeux Tapestry and the battle of Hastings- 1066
Rud, Mogens
Penguin Books Ltd., Middlesex, 1987Byzantine: Style and Civilization
Runciman, Steven
Thames and Hudson Ltd., London, 1995Hellenic SculptureSmith, R.R.R.
Editions Michalis Toubis, Athens, 1997Love Life of the Ancient Greeks
Souli, Sofia A.
Phaidon Press Limited, London, 1997Greek ArtSpivey, Nigel
Thames and Hudson Inc., London, 1986Islamic ArtTalbot-Rice, David
Thames and Hudson Inc., London, 1986Art of the Byzantine Era
Talbot-Rice, David
Benedikt Taschen Verlag GmbH, Koln, 1996Sculpture: The great art of antiquity from the eighth century BC to the fifth century AD
Torelli, Mario, Bruneau Philippe & Barral I Altet, Xavier
Thames and Hudson Ltd., London, 1985Roman Art and Architecture
Wheeler, Mortimer
Krene editions, Athens, 1993Delos: monuments and MuseumZaphiropoulou, Photini
דילוג לתוכן