ספרי מחקר וספרי עזר

אוואנס – פריצ'ארד א' אדוארדתורות של דת פרימיטיביתמוסד ביאליק, י-ם,
1965
דה רומיי
ז'קלין,
הומרוסתרגום: מרדכי
שניאורסון
מוסד ביאליק, י-ם
תשנ"ג
ויליס רויהמיתולוגיה של עמי העולםתרגום: עמנואל לוטםהד ארצי, ישראל, 1999
מוזס, י. פינליעולמו של אודיסאוסתרגום: מיכל רוןמוסד ביאליק, י-ם, 1956
קולברט דויד,
העולמות הקסומים של הארי פוטר
תרגום: מיכל רוןמודן, ישראל, 2002
רנן יעלאלים וגיבורים, מיתוסים על גבולות הכחעם עובד, ספריית אפקים, ת"א, 2001
שומרון בנימין,התרבות הקלאסיתפפירוס, אונ' ת"א, 1983
שינודה – בילן, ג'יןאלים בכל גברתרגום: מיכל רוןמודן, ישראל, 1989
שינודה – בילן, ג'יןאלים בכל אישהתרגום: מיכל רוןמודן, ישראל, 1989
שפיגל נתן,הומרוסמאגנס, אונ' עברית,
י-ם, תשמ"ט
האודיסאה והומרוס – יצירה ויוצרה – מבחר מאמרים,עורך: גבריאל צוורן,כתר, 1989
Thames and Hudson,
N.Y. 1996
The Golden Treasures of Troy – The Dream of Heinrich SchliemannDuchene Herve,
דילוג לתוכן