חופשת קיץ וטיולי אמנות באיטליה ועל הדנובה

פרטי ההרצאה:

חופשת קיץ וטיולי אמנות באיטליה ועל הדנובה
גבירותיי ורבותיי, המדור הזה, של הרצאות קרובות, יוצא לחופשה. חופשת קיץ בה אשהה מרבית הזמן בטיולי אמנות באיטליה והדנובה. כל הטיולים סגורים, למעט סמינר אמנות ברומא 28.9 - 2.10 להרשמה ולפרטים 03-6753142, גב' נורית שמר סולו איטליה