היסטוריה וסיפורת

בולואזו, מרקרובספייר- דמותו של מהפכןנדבה, י.הוצאת ספרים מ. מזרחי, ישראל
בן-עמי, שלמהאיטליה מליברליזם לפאשיזם
הוצאת משרד הביטחון, תל אביב, 1985
ברטון, אנדרההמניפסטים של הסוריאליזם
עקרבי, איריתהוצאת הקיבוץ המאוחד, 1988
זולא, אמילהיצירה
ינאי, בבהעם עובד בע"מ, תל אביב, 1974
קאוסטו, נעמיעמידה יהודית בשואהמשרד החינוך והתרבות, ירושלים, התשמ"ח
קישון, אפריםנקמתו המתוקה של פיקאסולמשכל-הוצאהלאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, תל אביב, 2004
קרונין, וינסנטנפוליאוןפלג, גביזמורה, ביתן- מוציאים לאור, תל אביב, 1991
קרייר, ז'אן-קלוד ו- פורמן, מילושרוחות הרפאים של גויהענבר, אביטלפן הוצאה לאור, תל אביב, 2007
תומרקין, יגאל13 שיחות על אמנות המאה ה-20הוצאת משרד הביטחון, תל אביב, 1985
Baigell, MatthewA concise History of American Painting and sculptureHarper& Row, Publishers, NY, 1984
דילוג לתוכן