המיתולוגיה היוונית

אפולוניוס רודיוס, הארגונאוטיקה או יזון, גיזת הזהב ומדיאה, תרגום, יוסף האובן (נבו), ירון גולן, תל אביב, 1996.
גרייבס רוברט, גיזת הזהב, אודיסיאה הוצאה לאור, תל – אביב 2004.
הומרוס, איליאדה , תרגום יוסף האובן (נבו), ירון גולן, תל אביב,  1995 .
הומרוס, אודיסיאה, תרגום יוסף האובן (נבו), ירון גולן, תל אביב 1995 .
זיו אפי, סודות אלי האולימפוס, הוצאת כנרת זמורה ביתן, 2013
זיו אפי, מיתולוגיה עכשיו, דניאלה די – נור, ועם עובד תל אביב, 2003.
שבתאי אהרון, המיתולוגיה היוונית, ספרי, תל אביב, 2000.
שפיגל נתן, הומרוס, מאגנס, אונ' עברית, ירושלים, תשמ"ט. 

GRAVES ROBERT, THE GREEK MYTH, PENGUIN BOOKS, GREAT BRITIAN, 1986. (2 VOL.).

MORFORD MARK P.O. & LENARDON J. ROBERT, CLASSICAL MYTHOLOGY, LONGMAN PUBLISHERS, U.S.A, 1995.

TRIPP EDWARD, CLASSICAL MYTHOLOGY, COLLINS, GLASGOW,1970.

דילוג לתוכן