לילדים

כרמון, אפרת
כיצד מתבוננים בתמונה?דפוס בן צבי בע"מ, ירושלים, 1984
לשם, מיריהמסע הקסום בעולם הציורלדורי הוצאת ספרים,1996
מיקל ווייטף, לוסיבוא נגלה ציורים מפורסמיםמישורי, אליקכתר הוצאה לאור, ירושלים, 2000
קמינג, רוברטהציירים הגדולים: יצירות מופת וחייהם של חמישים אמנים גדוליםמישורי אליקכתר הוצאה לאור, ירושלים, 2001
Dorling Kindersley Limited, London, 1996
Annotated Art: The world's greatest paintings explored and explained
Cumming, Robert
Edisioni La Mandragora, Firenze, 1995Florence: painting with art
De Silvia Baldini, Maria S.
Consort Royal Era Satin from Donside Mills, Aberdeen, 1997Nonsense in artDrew, Simon
Dorling Kindersley Limited, London, 1993A child's book of artMicklethwalt, Lucy
דילוג לתוכן