ספרות כללית על תולדות האמנות בעת החדשה

בודלר, שארלצייר החיים המודרניםפרנקל מיכהספרית פועלים, בני ברק, 2003
בלס, גילההצבע בציור המודרני
הוצאת רשפים, תל אביב, 1996
בן יצחק ו- מלמד יוסף א.לקסיקון לאמנויות פלסטיותעולם האמנות בע"מ
ברש, משהמחשבת האמנות: הדורות האחרונים
מוסד ביאליק, ירושלים,1984
ברש, משהמבוא לאמנות מודרניתהאוניברסיטה העברית, ירושלים, תשמ"ה
גורלניק נחמה, עורכתפוביזם- "חיות פרא"מוזיאון תל אביב, תל אביב, 1996
הקר-אוריון, דליהאמנות מודרניתפרולוג מוציאים לאור בע"מ, תל אביב, 1994
ווילסון, סימוןהסוריאליזםבצלאל, יצחקרביבים-הוצאה לאור, תל אביב
וולטון, ג'ודאימפרסיוניזםלוי, דפנהלמשכל- הוצאה לאור והפצה בע"מ וספרית פועלים, תל אביב, 1995
ויגינס, קוליןפוסט-אימפרסיוניזםלוי, דפנהלמשכל- הוצאה לאור והפצה בע"מ וספרית פועלים, תל אביב, 1995
יוז, רוברטהלם החדש
כהן, דוריתעם עובד בע"מ, תל אביב, 1980
להב, זכהאמנות מודרניתמשרד החינוך והתרבות, ירושלים, התשמ"ט
לויטה דורית ו-עפרת גדעוןסיפורה של אמנות ישראלהוצאת מסדה, גבעתיים, 1980
רחל סבג , עורכת חסיה מגלפרקים באמנות ישראליתמשרד החינוך והתרבות, ירושלים, התשמ"ט
מושנזון, עדנה, עורכתסוריאליזם: הדפסים מאוסף צ'רלס ואוולין קרמרהרציג, ליאורהמוזיאון תל אביב לאמנות, 1997
מישורי, אליקשורו הביטו וראועם עובד בע"מ, תל אביב, 2000
עמוסי רותי ו- ירון איריס, עורכותדאדא וסוריאליזם בצרפת- אנתולוגיההוצאת הקיבוץ המאוחד, 1992
קלינגסר-לירוי ו- קתריןסוריאליזםאשר, עמיספרי בע"מ, תל אביב, 2005
קניג, ל.יהודים באמנות החדשהדביר בע"מ, תל אביב, תשכ"ב
ריד, הרברטתולדות הציור המודרני/לוי, יוסףהוצאת מסדה בע"מ, רמת גן, 1967
שץ, אולגהאמנות דורנו: האמנות המודרנית לזרמיההוצאת ראובן מס, ירושלים, תשי"ח
Thames and Hudson Ltd., London, 1993Surrealist ArtAlexandrian, Sarane
Thames and Hudson Inc., London, 1972Modern European ArtBowness, Alan
Omega Books Ltd., Hertfordshire, 1986The concise encyclopedia of Romanticism
Claudon, Francis
Editions de la reunion dea musees nationaux, paris, 1986From Courbet to Cezanne A new 19th Century
Cogeval, Guy
Benedikt Taschen Verlag GmbH, Koln, 1996Sculpture: The adventure of modern sculpture in the nineteenth century and twentieth century
Daval Jean-Luc, Hohl Reinhold, Meschede Friedrich, Le Normand-Romain Antoinette, Rose Barbara, Pingeot Anne
Thames and Hudson Ltd., London, 1993The chronicle of Impressionism
Denvir, Bernard
Thames and Hudson Ltd., London, 1987The Impressionism at first hand
Denvir, Bernard
Harvard University Press, London, 1980David to DelacroixFriedlaender, Walter
Thames and Hudson Ltd., London, 1978CubismFry, Edward F.
Eyre Methuen, London, 1979A dictionary of Impressionism
Hazan, Fernand
Penguin Books Ltd., Middlesex, 1985Painting and sculpture in Europe 1880-1940
Heard Hamilton, George
Princeton University Press, New Jersey, 2002Why a painting Is like a pizza: A guide to understanding and enjoying modern art
Heller, Nancy G.
Penguin Books Ltd., Middlesex, 1984Neo-ClassicismHonour, Hugh
Phaidon Press Limited, Oxford, 1086Impressionist Drawings
Lloyd Christopher & Thomson Richard
Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1977Art NowLucie-Smith Edward
Thames and Hudson Inc., London, 1986Symbolist ArtLucie-Smith Edward
Thames and Hudson Inc., London, 1986ImpressionismPool, Phoebe
Thames and Hudson Inc., London, 1985The concise history of modern painting
Read, Herbert
Metropolitan Museum of Art, 1961The history of Impressionism
Rewald, John
Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1994Still Life: Still life painting in the Early Modern Period
Schneider, Norbert
Omega Books Ltd., Hertfordshire, 1986The concise encyclopedia of Impressionism
Serullaz, Maurice
Thames and Hudson Inc., London, 1985Romantic ArtVaughan, William
Taschen GmbH, Koln, 2004ExpressionismWolf, Norbert
דילוג לתוכן