ספרות כללית על תולדות האמנות בתקופת הרנסנס

בורקהארט, יעקבתרבות הרנסאנס באיטליה
שטיינברג, יעקבמוסד ביאליק, ירושלים, תשכ"ו
ברש, משהמבוא לאמנות הרנסנס
מוסד ביאליק, ירושלים, 1982
ברש, משהתורת האמנות של הרנסנסהאוניברסיטה העברית, ירושלים, תשמ"ד
ברש משה, עורךג'ורג'ו ואזארי: חיי הציירים, הפסלים והאדריכלים הדגולים ביותר
שוסטרמן מריםמוסד ביאליק, ירושלים, 1985
חייטובסקי, דליהדמות האדם ברנסנס האיטלקיצ'ריקובר מוציאים לאור, תל אביב, 1986
מישורי, אליקאמנות הרנסנס באיטליה: יחידות 1-11
האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1988
קול, אליסוןרנסאנסכספי, זיוהלמשכל- הוצאה לאור והפצה בע"מ וספרית פועלים, תל אביב, 1995
קונטי, פלאביואמנות הרנסנסבסוק, עידוהוצאת דביר, תל אביב, 1992
Karl Robert Langewiesche Nachfolger Hans Koster Konigstein im TaunusThe Isenheim Alter-PieceBauch, Kurt
Harper & Row, Publishers, New York, 1981Italian Renaissance Painting
Beck, James
Benedikt Taschen Verlag GmbH, Koln, 1996Sculpture: The great tradition of sculpture from the fifteenth century to the eighteenth century
Ceysson Bernard, Bresc-Bautier Genevieve, Fagiolo dellwArco Maurizio & Souchal, Francois
Studio editoriale fiorentino, Florence, 1999Art, Faith, HistoryCiani, Massimo
Chartwell Books, Inc., NJ, 1983Dutch and Flemish PaintingCourthion, Pierre
Penguin Books Ltd., Middlesex, 1983Painting in Italy 1500-1600
Freedberg, S.J.
Phaidon Press Limited, Oxford, 1956From Van Eyck to Bruegel
Friedlander, Max J.
Harper Torchbook, NY, 1973Renaissance ArtGilbert Creighton, ed.
Thames and Hudson Ltd., London, 1981A concise encyclopedia of the Italian Renaissance
Hale, J.R.
Cambridge University Press, Cambridge, 1992Color and Meaning: practice and theory in renaissance painting
Hall, Marcia
Thames and Hudson Ltd., London, 1986The age of the Renaissance
Hay Denys, ed.
Penguin Books Ltd., Middlesex, 1987Early RenaissanceLevey, Michael
Thames and Hudson Inc., NY, 1986The architecture of the Italian Renaissance
Murray, Peter
Thames and Hudson Inc., NY, 1985The art of the Renaissance
Murray, Linda & Peter
Thames and Hudson Inc., NY, 1986The high Renaissance and Mannerism
Murray, Linda
Thames and Hudson Ltd, London, 1992Italian Renaissance Sculpture
Olson, Roberta J.M.
Harper & Row Publishers, Inc., NY, 1962Studies in Iconology: Humanistic themes in the art of the Renaissance
Panofsky, Erwin
George Weinfeld & Nicolson Ltd, London, 1996The Renaissance in RomePartridge, Loren
Penguin books, London, 1964The Penguin book of the Renaissance
Plumb, J.H.
Paidon Press Limited, Oxford, 1985Italian Renaissance sculpture
Pope-Hennessy, John
Princeton University Press, 1996The Portrait in the Renaissance
Pope-Hennessy, John
National Gallery Publications Limited, London, 1999Renaissance Florence: The art of the 1470`s
Rubin Patricia Lee & Wright Alison
Benedikt Taschen Verlag GmbH, Koln, 1994The art of the Portrait: masterpieces of European Portrait-painting 1420-1670
Schneider, Norbert
Thames and Hudson Ltd., London, 1985Venetian PaintingSteer, John
Thames and Hudson, London, 1997Princes and artists: patronage and ideology at four Habsburg courts 1517-1633
Trevor-Roper, Hugh
Oxford University Press, Oxford, 1997Art and society in Italy1350-1500
Welch, Evelyn
Oxford University Press, Oxford, 2000Art in RenaissanceWelch, Evelyn
Penguin Books Ltd., Middlesex, 1987Art and architecture in Italy 1250-1400
White, John
Mandragora, Firenze, 2003Mary in Florentine ArtVerdon, Timothy
Phaidon Press Limited,Oxford, 1986Classic art: an introduction to the Italian Renaissance
Wolffin, Heinrich
Benedikt Taschen Verlag GmbH, Koln, 1997Painting of the RenaissanceWundram, Manfred
דילוג לתוכן