סמינר ונציה יוני-יולי 2022

סמינר מטייל של תרבות ואמנות בונציה. הסמינר יכלול סקירה ולימוד של שכיות החמדה בעיר המיוחדת
כל כך. בסמינר נעסוק בהיסטוריה, אמנות, נצרות, מיתולוגיה ותחומי תרבות נוספים. נבקר ברבים מן
המוזיאונים החשובים והכנסיות הייחודיות.