סיפורת

אפשטיין אלכס,אודיסאה,כתר, ירושלים, 2001
גיתה,איפיגניה בטאוריס,תרגום: יצחק כפכפידביר, ירושלים, 1979
ווקסור ארטור,תזאוס – רומן היסטורי לנוער, הוצאת אלף, 1965
מקאלוג קולין,שירתה של טרויה,
תרגום: עדי גרינצוויג – הירש
מודן, 2000
פדן יחיעםאודיסאוסכתר, 2007
פיליפס מארי האלים משתוללים,תרגום:גיא הרלינגמודן, 2007
קאלאסו רוברטו,נישואי קדמוס והרמוניה,תרגום: אלון אלטרס,הוצאת מחברות לספרות, זמורה, ת"א, 1999
רינו מרי,מות יומת המלך,תרגום: דליה רביקוביץעם עובד, ת"א 1987
דילוג לתוכן