ספרות כללית על תולדות האמנות בתקופת הברוק והרוקוקו

קונטי,פלאביו
אמנות הברוקענבל, שמשוןהוצאת דביר, תל אביב, 1992
קונטי,פלאביואמנות הרוקוקונאור, אפרתהוצאת דביר, תל אביב, 1992
Benedikt Taschen Verlag GmbH, Koln, 2006BaroqueBauer Hermann & Prater Andreas
Thames and Hudson Ltd, London, 1964Baroque& RococoBazin, Germain
Penguin Books Ltd., Middlesex, 1982Art and architecture in France
Blunt, Anthony
Harper & Row Publishers, NY, 1978Baroque& RococoBlunt, Anthony, ed.
Benedikt Taschen Verlag GmbH, Koln, 1996Sculpture: The great tradition of sculpture from the fifteenth century to the eighteenth century
Ceysson Bernard, Bresc-Bautier Genevieve, Fagiolo dellwArco Maurizio & Souchal, Francois
Paidon Press Limisted, Oxford, 1981French Eighteenth-Century Painters
De Goncourt Edmond & Jules
Thames and Hudson Ltd., London, 1978Dutch PaintingFuchs, R.H.
Thames and Hudson Ltd., London, 1985English PaintingGaunt, William
Thames and Hudson Ltd, London, 1984Rococo to revolution: major trends in eighteenth century painting
Levey, Michael
Harper& Row, Publishers, USA, 1978Dutch painting in the seventeenth century
Millner Kahr, Madlyn
Benedikt Taschen Verlag GmbH, Koln, 1997Painting of the BaroquePrater, Andreas & Bauer Hermann
Kinsport Press, Inc., Tennessee, USA, 1966Dutch Art and Architecture 1600-1800
Rosenberg Jakob, Slive Seymour & Ter Kuile, E.H.
Phaidon Press Limited, Oxford, 1966Dutch Landscape Painting of the seventeenth century
Stechow, Wolfgang
Könemann Verlagsgesellschaft mbH, 1998BaroqueToman, Rolf ed.
Orbis Publishing Limited, London, 1978The Dutch PaintersWright, Christopher
Arcos Verlag, Landshut, 1995The masters of candlelight
Wright, Christopher
Orbis Publishing Limited, London, 1985The French Painters of the seventeenth centuryWright, Christopher
דילוג לתוכן