שונות

שפיגל נתן, מילים מספרות, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשנ"ב.

דילוג לתוכן